Zkušenosti

Jsme nositelé odbornosti a lídři v oboru, kde nabízíme nejnovější trendy v oblasti poskytování první pomoci. Známe řešení pro zajištění libovolných požadavků.

Profesionalita

Lektoři z řad profesionálních záchranářů a zdravotníků orientovaných v problematice poskytování první pomoci. Profesionální vystupování, jednotný stejnokroj a moderní pomůcky.

Vybavení

Nácvik život zachraňujících úkonů na nejkvalitnějších výukových modelech firem Ambu, Laerdal a Simulaids. Disponujeme širokým spektrem výukových pomůcek.

Tradice

Působení na trhu od roku 2001 s cílem předávat zkušenosti a naučit to nejdůležitější. Naší koncepci stále vylepšujeme a posouváme vpřed. Nekopírujeme konkurenci, tvoříme originál.

Vstřícnost

Zkušenosti a ochota nám dávají ojedinělou možnost vyjít každému zákazníkovi vstříc a splnit jeho požadavky a očekávání.

Kvalita & cena

Spokojenost, vysoká úroveň služeb a profesionalita pro nás není synonymem vysoké ceny. Prioritou je pro nás kvalitní výkon a spokojenost zákazníka.

Novinky

Vánoce v březnu

Prozatím klidný počátek roku z pohledu aktivity našeho spolku je pouze matoucím dojmem. Intenzivně pracujeme na přípravách a nových projektech. V současné době se nám podařilo navázat spolupráci se společností OMS-MEDI s.r.o., která nám poskytla pro naší lektorskou...

číst více

TIS není jenom keř

Toxikologické informační středisko (TIS) je nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Cílem TIS je snížit počet a závažnost intoxikací (větší informovanost veřejnosti prostřednictvím preventivních...

číst více

Deník Dětského záchranáře

Projekt Dětského záchranáře v podobě průkazky pro malé "záchranáře" je starý jako náš spolek samotný. Jeho úspěšnost je potvrzena nebývalým zájmem dětí na akcích kterých se účastníme, ale také tím, že jej jiné spolky surově a bez ostychu kopírují a vydávají za svůj...

číst více