Záchranáři pomáhají v lese

Záchranáři pomáhají v lese

Na lesnické fakultě již úspěšně vyučujeme první pomoc několik let, ale nyní jsme se rozhodli oslovit i střední školy podobného zaměření. První pomoc u pracovníků v lese je o to více důležitá, jelikož v případě vzniku úrazu je dostupnost obtížnější a celá...
S nováčky na FLD

S nováčky na FLD

Každoročně přispíváme naším kurzem novým studentům oboru Lesnictví na FLD k rozšíření znalostí v oblasti první pomoci. Letos jsme setkali s vřelým přístupem všech posluchačů a velkou ochotou si vše vyzkoušet a naučit se tak něčemu novému a potřebnému....
Ukončení akademického roku na FLD

Ukončení akademického roku na FLD

Poslední školení v letošním akademickém roce proběhlo na Fakultě lesnické a dřevařské v Praze Suchdole. Navázaná spolupráce ukazuje svojí sílu a tak se nemůžeme dočkat nových výzev v následujícím roce, který bude určitě zajímavější a pracovně náročnější...
Symposium Resuscitace 2018

Symposium Resuscitace 2018

V pátek 8.6.2018 pořádala Česká resuscitační rada jednodenní symposium, kterého se naši členi účastnili a získané informace se budou snažit co nejdříve zapracovat do našich výukových plánů tak, abycho mohli našim posluchačům co nejrychleji předat veškeré aktuality....
Dny IZS na Praze 6

Dny IZS na Praze 6

Každoročně je náš spolek součástí projektu Den IZS na základních školách na Praze 6. Bezpečnostně preventivní akce pořádaná úřadem MČ je určena pro žáky první i druhého stupně, kteří se seznamují s prací nejen hasičů, policistů, ale také s první pomocí,...
TIS není jenom keř

TIS není jenom keř

Toxikologické informační středisko (TIS) je nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Cílem TIS je snížit počet a závažnost intoxikací (větší informovanost veřejnosti prostřednictvím preventivních...