Na základě doporučení a kladných referencí na naší činnost, jsme byli osloveni v problematice vybavení Senátu přístroji AED. Naši záchranáři tak zajistili dodání přístrojů a zaškolení více jak dvaceti zaměstnanců, aby personál v blízkosti těchto přístrojů věděl jak přístroj použít a dosáhnout maxima ve snaze o záchranu lidského života.