O nás

Rodinné pouto

Celou členskou základnu stmelují přátelské a kamarádské vztahy.

Prvenství

Nezisková organizace, která se jako první věnuje cíleně pouze osvětě v první pomoci.

Strategie

Finanční zisk za poskytované služby není prioritou, důraz klademe na kvalitu a obsah školení.

Unikátní koncept

Zájem, chuť a nadšení poskytují možnost tvorby ojedinělých výukových modelů.

Důvěra a spokojenost

Tisíce spokojených klientů z mnoha firem jsou důkazem spokojenosti a dobře odvedené práce.

Vzhled a inovace

Jednotný stejnokroj v kombinaci s moderními pomůckami jsou nedílnou součástí naší strategie.

Pražský zapsaný spolek Life RESCUE – záchranáři Praha školicí středisko první pomoci z.s. založený v roce 2001 původně jako občanské sdružení byl první neziskovou organizací, která měla za svoji jedinou a hlavní činnost zvyšování znalostí v poskytování první pomoci nejen u dětí, dospělých, ale i členů jednotlivých záchranných složek Integrovaného záchranného systému. Od samotného počátku je jejím ředitelem Ing. et Bc. Michal Petržela, DiS., jehož cílem je neustále zvyšovat a zefektivňovat poskytované služby.

Nosným pilířem poskytovaných služeb je snaha dosáhnout vysoké profesionality a odbornosti při školení. Těchto cílů dosahujeme úzkou spoluprací s odborníky v oboru akutní medicíny a neodkladné péče. Prostředky ze školení využíváme pro zkvalitnění našich služeb, výrobu propagačních předmětů a pomůcek. Touto strategií se ocitáme ve výjimečném postavení, oproti komerční konkurenci. Zisk není naší prioritou a můžeme se plně soustředit na potřeby a přání zákazníka.

Lektoři, kteří vedou jednotlivá školení jsou absolventi zdravotnických středních a vysokých škol, účastníci odborných kurzů a seminářů. Mezi jednotlivé kurzy můžeme jmenovat přípravu leteckého personálu na mimořádné události na palubě, kurz speciální přípravy pro krizové situace v zahraničí pořádaný Armádou ČR, nebo výcvik Horské služby ČR. Kurzy jsou vždy tematicky připravovány dle aktuální potřeby. Lektoři jsou také autory knižních publikací s tématikou první pomoci vydaných nakladatelstvím Grada publishing a.s. v roce 2007 a 2016.