Nabízené kurzy a školení

Jednotlivci

Zobrazit více
  • Individuální přístup vytváří možnost vzájemné spolupráce mezi lektorem a posluchačem.
  • Intenzivní forma výuky a nácviku pro dozorem lektorů je tím nejlepším způsobem pro osvojení základů záchranných technik.

Kalkulace

Firmy a skupiny

Zobrazit více
  • Nejčastěji poptávané kurzy pro zaměstnance firem a organizací.
  • Realizace probíhá přímo v sídle klienta a snažíme se respektovat veškeré organizační a personální specifika klienty.

Kalkulace

Akreditované kurzy

Zobrazit více
  • V nabídce je k dispozici akreditovaný kurz MŠMT v rozsahu 45 hodin (Zdravotník zotavovacích akcí – FIRSTRESPONDER).
  • V kurzu je kladen důraz na praktickou část výuky, aby si posluchač vše osobně vyzkoušel a nacvičil.

Kalkulace

Kurzy pro rodiče

Zobrazit více
  • Kurzy jsou vedené lektory, kteří pracují na oddělení dětského urgentního příjmu a mají tak s dětskými úrazy a nemocemi bohaté zkušenosti.
  • Nabízíme posluchačům ojedinělou možnost diskuse s odborníky pracujících v oboru.

Kalkulace

Life RESCUE – záchranáři Praha z. s. má vlastní školicí prostory, ve kterých kurzy a školení první pomoci probíhají. Zázemí našeho školicího střediska se nachází v prostorách základní školy Dědina na Praze 6 a pro výuku jsou nejlepší možnou variantou. Prostory tak přizpůsobíme individuálním požadavkům posluchačů od malých tříd s projektory po velký přednáškový sál s ozvučením.

Výukové prostory v klasickém obsazení pojmou 14 posluchačů. K dispozici jsou dataprojektor a flipchart. Výuka je kombinací teoretických informací ověřených praktickou výukou, ke které slouží věrohodné modely značkové německé firmy 3B, zabývající se výrobou anatomických modelů. Anatomické nástěnné obrazy doplňují zejména výuku základů anatomie a fyziologie.

Kapitoly první pomoci jsou doprovázeny dostatečným množstvím cvičného obvazového materiálu a pomůckami používaných profesionálním záchranáři jako jsou imobilizační pomůcky, transportní nosítka Ferno a v neposlední řadě výukové fantomy značek Ambu, Laerdal a Simulaids.

Lektoři, kteří vedou jednotlivá školení jsou profesionálními záchranáři pracujících na záchranných službách, odděleních urgentních příjmů a dalších akutních oddělení nemocnic. Vzdělávání lektorů probíhá celoročně formou účasti seminářů na klinikách nemocnic, kde se seznamují do hloubky s problematikou úrazů a jejich ošetření. Vzájemné spolupráce probíhají např. mezi klinikou popálenin FNKV, oddělením urgentního příjmu dětí FN Motol či Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje.

V případě příznivého počasí lze pro nácvik první pomoci využít rozsáhlého pozemku školy nebo blízký areál Přírodního parku Divoká Šárka.

Zázemí školicího střediska dále nabízí účastníkům kurzů možnost drobného občerstvení. Prostory dále disponují toaletou a k dispozici jsou v případě potřeby i sprchy. V blízkosti (5 min. chůze) je obchodní centrum Dědina, nebo obchodní centrum Šestka dostupná autem do 10 minut. Po domluvě je možné zajistit parkování uvnitř areálu školy.