Podařilo se nám získat akreditaci na pořádání rekvalifikačního kurzu Zdravotník zotavovacích akcí – FIRSTRESPONDER. Jedná se o 45hodinový kurz, který připraví posluchače k možnostem vykonávat funkci zdravotníka na školách v přírodě nebo táborech. Velký důraz je kladen zejména na praktickou část výuky. Posluchače čekají i zajímavé kapitoly jako poskytování první pomoci ve vodě či na palubě letadel.