Výuka arboristů obnáší i povinné seznámení se základy první pomoci specifické pro tuto činnost. Studenti si tak nacvičí nejen resuscitaci, ale také zástavu masivního krvácení tzv. packingem na našem simulátoru, nebo naložením turniketu.