Žáci sedmé třídy, byli dnes součástí dalšího Projektového dne a tak se zajímavou formou seznámili s první pomocí a mohli si tak vyzkoušet moderní pomůcky pro poskytování první pomoci. Již tradičně, všichni prošli nácvikem resuscitace a za odměnu byli odměněni průkazy Dětského záchranáře.