Jsme v polovině realizace projektu školení sedmých tříd základních škol. Obrovský dík patří zejména nasazení lektorů a spolupráce s vedením základních škol, které je důležité při domluvě termínů.