Kurz první pomoci u dětí

Kurz v rozsahu 4 hodin je určen nejen pro rodiče, maminky, pedagogy a jiné zájemce. Délka kurz není fixní a lze ji upravit po vzájemné dohodě.

Kurz posluchače seznámí jak správně telefonovat na tísňovou linku 155 a jak správně reagovat při úrazu či jiném zdravotním problému dítěte ve věku od narození do puberty (cca 15 let).

Součástí přednášky je i praktický nácvik jednotlivých dovedností jako je přiložení tlakového obvazu, ošetření zlomenin, popálenin a také nácvik resuscitace na výukových modelech od firmy Ambu a Simulaids.

K dispozici jsou modely novorozence, dítěte ve stáří 6-9 měsíců, 3 a 7 let. K dispozici jsou však také velmi věrohodné modely novorozenců matky, závislé na alkoholu a drogách.

Kurz je veden profesionálními záchranáři pracujícími na záchranných službách, zdravotnických operačních střediscích či urgentních příjmech nemocnic. V kurzu jsou posluchačům prezentovány reálné fotografie, videa a audio nahrávky poranění a záznamů volajících. V kurzu je prostor i pro otázky posluchačů.

Témata

  • volání na tísňovou linku a seznámení s aplikací Záchranka
  • krvácení a jeho zástava
  • zlomeniny a jejich znehybnění
  • popáleniny
  • dětské infekční nemoci
  • interní stavy
  • dušení
  • resuscitace

Kde kurz probíhá

Kurz probíhá v prostorách naší učebny v Praze 6 – Řepy, K šancím 50, kde posluchačům nabízíme občerstvení v podobě nealko nápojů, kávy, čaje a drobného občerstvení. V případě zájmu je možné kurz realizovat v prostorách zájemce.

Účastníci v případě zájmu obdrží certifikát o absolvování kurzu