První pomoc malé děti

Projekt je určen pro žáky I. stupně základních škol v délce trvání 4 vyučovacích hodin. Projekt je realizován vždy pro jednu třídu.

Lektoři přijíždí do školy a po domluvě s třídní učitelem jej seznámí o průběhu celého projektu. Děti jsou hravou formou seznámeni se základními informacemi o tísňových linkách a jejich významem.

Dále se opět hravou formou seznámí s obsahem lékárničky a zopakují si anatomii lidského těla sestavováním kostry a orgánů do obrysu člověka.

Projekt také myslí na osvětu dopravní výchovy a věnuje se tak určování základních dopravních značek a jejich význam.

V závěru projektu si mohou děti vybarvit obrys postavy záchranáře nebo maskota projektu. Velmi oblíbeným okamžikem, je závěr projektu, kdy se děti fotí s naším 1,5m velkým maskotem, plyšovým psem.

Každé dítě dostane a odměnu nejen připínací placku s maskotem projektu, ale také omalovánky či pexeso Dětského záchranáře.