Projektový den Dětského záchranáře

Projekt je určen pro žáky II. stupně základních škol v délce trvání 6 vyučovacích hodin. Projekt je realizován vždy pro jednu třídu.

Lektoři přijíždí do školy a po domluvě s třídní učitelem jej seznámí o průběhu celého projektu. Celý projektový den je rozdělen do několika částí.

První z nich je výroba koláží žáky rozdělenými do skupin a jejich prezentací před zbytkem třídy.

Následuje první teoretická část prezentace kapitol první pomoci, během které si žáci prakticky zkouší jednotlivé pomůcky, aby se s nimi mohly seznámit.

Po této části je připravena praktická část určená k nácviku přiložení tlakového obvazu a turniketů.

Po druhé teoretické části je připravena další praktická část pro nácvik resuscitace dospělého s i bez využití AED.

Závěr celého projektu je žáky shrnut vyplněním protokolu, který zůstává nejčastěji třídnímu učiteli, který má možnost si jej ohodnotit a známku zanést žákovi do klasifikace.

Děti jako odměnu dostávají připínací placku s maskotem projektu.