Akreditovaný kurz – ZZA

Kurz v délce 45 hodin akreditovaný MŠMT ČR, je složen z 22 hodin teorie a 23 hodin praxe. Kurz je určen vedoucím dětských táborů, pedagogům, kteří jezdí s dětmi na Školy v Přírodě či jiné skupinové vedoucí pracující nejen s dětmi, ale i dospělými.

Kurz posluchače seznámí nejen teoreticky, ale hlavně prakticky s poskytováním první pomoci, ale také právní stránkou v poskytování zdravotní péče ve skupině osob. Mezi jednotlivé kapitoly jakými jsou základy stavby lidského těla a první pomoci tak patří i méně známé okruhy kterými jsou základy zdravotnické dokumentace, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí a hygiena a epidemiologie. Náš kurz jako jediný obsahuje kapitolu záchrany a evakuaci osob v letecké dopravě díky spolupráci s Výcvikovým střediskem posádek CACT v Praze Ruzyni.

Během celého kurzu je kladen maximální důraz na procvičení teoreticky získaných informací praxí po jednotlivých kapitolách. Součástí praxe je tak nácvik obvazové techniky, imobilizace zlomenin, ošetření popálenin, či zástavu krvácení. Dále se účastníci učí základy transportní techniky a polohování raněných. V závěru kurzu je pak nutností absolvování výcviku v bazénu pro nácvik pomoci tonoucímu a zraněnému plavci. Během celého kurzu jsou účastníkům k dispozici nejnovější pomůcky k poskytování laické první pomoci a výukové modely značek Ambu, Simulaids a Leardal. Kurz je veden profesionálními záchranáři pracujícími na záchranných službách, zdravotnických operačních střediscích či urgentních příjmech nemocnic. V kurzu jsou posluchačům prezentovány reálné fotografie, videa a audio nahrávky poranění a záznamů volajících. V kurzu je prostor i pro otázky posluchačů. Na závěr kurzu všichni účastníci povinni složit závěrečnou zkoušku před odbornou komisí  složenou z praktické části – modelová situace a teoretické části – vylosováním a zodpovězení teoretické otázky z probíraných témat. Otázky účastníci kurzu dostávají v úvodu kurzu.

Témata

  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • anatomie a patofyziologie lidského těla
  • první pomoc – teoretická část
  • první pomoc – praktická část
  • záchrana tonoucího ve vodě
  • péče o nemocné
  • základy zdravotnické dokumentace
  • práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
  • hygiena a epidemiologie

Kde kurz probíhá

Kurz probíhá v prostorách naší učebny v Praze 6 – Řepy, K šancím 50, kde posluchačům nabízíme během celého kurzu dopolední i odpolední občerstvení v podobě nealko nápojů, kávy, čaje a drobného občerstvení. V případě zájmu je možné kurz realizovat v prostorách zájemce, či firmy. Kurz se realizuje pro skupinu 10 a více osob.

Účastníci při úspěšném ukončení kurzu obdrží certifikát MŠMT s celorepublikovou platností.