Zápočet v letním semestru budou všichni studenti prvních ročníků bakalářského i magisterského studia poprvé skládat v poskytování první pomoci. Studenti mají v délce 6 hodin připravenou přednášku s ukázkou nových a moderních pomůcek k poskytování první pomoci a pro úspěšné složení zápočtu musí všichni absolvovat 2min. nácvik KPR dospělé osoby.