S novým semestrem přichází pro všechny první ročníky bakalářských i magisterských ročníků zápočtový předmět první pomoci v rámci BOZP. Každý student je tak povinen absolvovat nejen přednášku, 2min. KPR na figuríně s použitím AED a ve zkouškovém období zápočtový test.