První pomoc se na této škole stává pomalu, ale jistě tradicí a tak opět v prvním týdnu výuky proběhlo školení všech žáků prvních ročníků a maturantů v první pomoci. Celý den věnovaný tomuto tématu utekl velmi rychle a počasí přálo i odpolednímu bloku praktickému nácviku dovedností venku v areálu školy.