Zdravotnický a ošetřovatelský personál v domovech seniorů je další skupinou lidí, kteří mohou a umí poskytovat první pomoc. V rámci dlouholeté spolupráce, jsem se opět sešli a zopakovali základy první pomoci a resuscitace i za použití AED.