Počátkem března 2017 se členové Life RESCUE – záchranáři Praha, školicí středisko první pomoci účastnili stáže na ředitelství ZZS Středočeského kraje. Se zástupci Krajského školicího a výcvikového střediska jsme sladili interpretaci Gudlines pro resuscitaci, aktualizovali si postupy, které Středočeská ZZS používá, tak abychom na našich školeních předávali vždy aktuální informace. Věnovali jsme se také trendům volání na tísňovou linku.

Ve druhé části jsme přímo na Krajském zdravotním operačním středisku vyzkoušeli přivolání ZZS pomocí aplikace Záchranka v mobilním telefonu, nebo sledovali průběh od přijetí výzvy, přes její předání posádce až po monitoring operátorkami dispečinku.

Vyčleněný čas rychle utekl, nové poznatky už jsme začlenili do osnov přednášek i školení. Děkujeme za spolupráci i mnoho nových uživatelných informací.