Součástí výuky předmětu „Střelectví a balistika“ na FLD je také první pomoc a tak si studenti zopakovali teoretickou část a prakticky si vyzkoušeli nejen resuscitaci dospělého bez i s využití AED, ale také obvazovou techniku v podobě tlakového obvazu. Představeny byly i další praktické pomůcky k první pomoci.