Toxikologické informační středisko (TIS) je nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Cílem TIS je snížit počet a závažnost intoxikací (větší informovanost veřejnosti prostřednictvím preventivních programů) a příznivě ovlivnit průběh již vzniklých nehod (znalost kontaktu na TIS a jeho využití zajistí adekvátní zacházení s pacientem a jeho optimální zajištění). “text převzat z webu: tis-cz.cz”

Náš spolek již delší dobu při svých školení na důležitost centra upozorňuje a informuje posluchače o jeho významu a výhodě mít telefonický kontakt na toto středisko uložen stejně dobře jako jsou čísla tísňových linek. Pro jistotu jej uvádíme i zde: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02

Středisku děkuje za poskytnuté materály a teší nás důvěra v nás vložená. Děkujeme