Nejen první ročníky se dnes účastnili celodenního školení první pomoci na SLŠ Žlutice. Program zahrnuje nejen teoretickou část školení, kde se žáci dozví základy první pomoci, ale v odpolední části i praktickou část, kde si mohou teorii vyzkoušet v modelových situacích.