Toto období je ve znamení výuky první pomoci u všech studentů bakalářských a magisterských oborů. Celkem se tak jedná o více jak 15 termínů, kdy studenti musí absolvovat přednášku s nácvikem KPR v délce 2 minut a ve zkouškovém období pak splnit písemný test. Toto jsou podmínky pro udělen zápočtu a pokračování ve studiu. Všem přejeme mnoho úspěchů.