Po dlouhé odmlce byl zahájen letošní akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí – FIRSTRESPONDER v délce 45 hodin. Účastníci se v jeho první polovině seznámí se základy anatomie, právními předpisy a povinnostmi zdravotníka na akcích, kde po úspěšném absolvování kurzu může působit jako zdravotník.