Začátkem letního semestru, čeká každého studenta prvních ročníků bakalářských, ale i magisterských oborů povinný zápočet z první pomoci. Součástí zápočtu je nejen přednáška, ale také praktický nácvik resuscitace dospělé osoby s využitím AED po dobu 2 minut. Mnozí studenti si až zde uvědomí, jak je resuscitace fyzicky náročné a celou přednášku hodnotí kladně. Pro uznání předmětu je potřeba splnit zápočtový test.