Skupina arboristů projevila zájem o kurz první pomoci, jelikož úrazy spojené s výkonem práce arboristy je mnohdy nebezpečná a riziko úrazu je vysoké. Arborista může pracovat ve výškách koruny stromů např. s motorovou pilou, či ostrými pilami a v případě úrazu, je potřeba umět poskytnout kvalitní první pomoc. Děkujeme za zájem o naše služby a také o vzdělávání se v oblasti první pomoci.