Nové prostory

Nové prostory

Druhá polovina roku 2022 byla náročná nejen z důvodu velkého počtu školení, ale ve volném čase, kterého bylo pomálu na nás čekal úkol úprav nových prostor našeho skladu a učebny. Nakonec vše dobře dopadlo a nové posluchače našich kurzů můžeme přivítat v nově...
Předání brožurek k osvětě CMP

Předání brožurek k osvětě CMP

K slavnostnímu předání brožurek k osvětě první pomoci u cévní mozkové příhodě došlo na půdě Nemocnice Na Homolce, která je jejím odborným garantem. Do rukou primáře neurologického oddělení jsme předali část výtisků, které budou sloužit k osvětě na zdejších...
Děkanovi neutečeš

Děkanovi neutečeš

První ročník běžeckého závodu na 7 a 15km v okolí Jevan fakulty lesnické a dřevařské se nemohl obejít bez našeho zdravotnického dozoru. Nikomu z běžců se nic nestalo a všichni účastníci doběhli za mírně deštivého počasí do cíle pro svoje osobní vítězství a...
Dny IZS na školách pokračují

Dny IZS na školách pokračují

Začátkem školního roku jsme se překlopily do druhé poloviny naplánovaných dnů IZS, které pro školy na území Prahy 6 pořádá Úřad Městské části Praha 6 a náš spolek v této komplexní akci dodává služby školení první pomoci nejen pro první, ale i druhý stupeň...