Cvičení členské základny

Cvičení členské základny

Nejen školení zájemců o první pomoc, ale také školení vlastní členské základny je nejen důležité, ale i potřebné. Celý den se tak členi věnovali drilu v KPR, ale také práci s pomůckami jako je pánevní pás, trakční dlaha, nebo měřením fyziologických...
Nové prostory

Nové prostory

Druhá polovina roku 2022 byla náročná nejen z důvodu velkého počtu školení, ale ve volném čase, kterého bylo pomálu na nás čekal úkol úprav nových prostor našeho skladu a učebny. Nakonec vše dobře dopadlo a nové posluchače našich kurzů můžeme přivítat v nově...
Předání brožurek k osvětě CMP

Předání brožurek k osvětě CMP

K slavnostnímu předání brožurek k osvětě první pomoci u cévní mozkové příhodě došlo na půdě Nemocnice Na Homolce, která je jejím odborným garantem. Do rukou primáře neurologického oddělení jsme předali část výtisků, které budou sloužit k osvětě na zdejších...