Projektový den Dětského záchranáře

Projektový den Dětského záchranáře

Ve spolupráci s ÚMČ Praha 6 jsme zahájili projekt školení první pomoci u sedmých tříd všech základních škol na území Prahy 6. Celkem se jedná o 18 škol a 36 tříd. Každá třída tak v šesti hodinovém projektu hravou a poučnou formou získá základní informace o...
Školení vedení ČZU – rektorátu

Školení vedení ČZU – rektorátu

Školení pro zaměstnance rektorátu ČZU dnes realizoval náš spolek. Impozantní zasedací místnost, moderní technika a zájem posluchačů, tak udělal z 3 hodin školení rovnou 4,5. Jsme rádi, že dokážeme naším přístupem zaujmout posluchače u tématu jako je první pomoc a...
Domov seniorů nebo mladí hasiči

Domov seniorů nebo mladí hasiči

Naše portfolio je opravdu široké a tak se nám někdy zajímavě sejdou cílové skupiny proškolených zájemců o první pomoc. Jeden den školíme zaměstnance domova seniorů a druhý mládež dobrovolných hasičů. Kontrast je ryze zajímavý, ale obě skupiny školení přijaly...
Opakování je matkou moudrosti

Opakování je matkou moudrosti

Neděle byla věnována opakovacímu školení celé členské základny. Sladili jsme postupy při školení našich posluchačů, vyzkoušeli nové pomůcky a zopakovali zásady poskytování první pomoci. Nedílnou součástí byl nácvik resuscitace i za použití AED a jeho ovládání...