Po vzájemné dohodě s bezpečnostním odborem ČZU jsme připravili pro tamní ostrahu novou brašnu pro poskytování první pomoci. Brašnička krom své praktické velikosti obsahuje moderní a základní pomůcky k poskytnutí první pomoci v případě úrazu.