Podzimní cvičení členské základny mělo za úkol seznámit členy s problematikou ošetření více raněných na místě. K této činnosti je třeba používat třídící mechanismus, který zajistí roztřídění všech raněných a jejich rychlý a efektivní odsun tak, aby se každému raněnému dostalo co nejrychleji efektivní péče.