Projekt Dětského záchranáře v podobě průkazky pro malé “záchranáře” je starý jako náš spolek samotný. Jeho úspěšnost je potvrzena nebývalým zájmem dětí na akcích kterých se účastníme, ale také tím, že jej jiné spolky surově a bez ostychu kopírují a vydávají za svůj nápad. Bohužel i v tomto směru existuje neurvalost a hyenismus závistivé konkurence.

Jelikož je naše činnost specifcky zaměřena, začal na přelomu roku 2017/2018 vznikat projekt DDZ (Deník Dětského záchranáře). Za výrazné pomoci sponzorů se podařilo celému projektu vystavit zelenou a DDZ se dostal do tiskárny. V plánu bylo vytisknout 10.000 kusů, ale aby vše nebylo na sponzorech, náš spolek projekt podpořil z vlastních finančních zrojů a navýšil tak celkový počet kusů na 12.000. Tešíme se na radost, kterou doufáme že DDZ dětem udělá.