V měsíci květnu a červnu naše sdružení realizovalo školení první pomoci na několika základních školách na Praze 6. V rámci dnů IZS zde děti viděli činnost nejen nás záchranářů, ale i Policie ČR, Městské policie, Armády ČR a Hasičského záchranného sboru. Každoročně se zde scházíme a tak i letošní rok nebyl výjimkou. Děti mají tyto dny velice rády a rok od roku vidíme pokroky v jejich snaze se učit první pomoc. Naši školení lektoři připravili pro děti z druhého stupně nácvik resuscitace na modelu. Naopak mladší děti ze stupně prvního se učily zásady správného volání na záchrannou službu a základní první pomoci s alternativními pomůckami mimo domov či přítomnost dospělé osoby. Akce se vydařila i díky dobré organizaci od zástupců Městské části Prahy 6 a profesionálnímu přístupu všech složek IZS.