Začátkem školního roku jsme se překlopily do druhé poloviny naplánovaných dnů IZS, které pro školy na území Prahy 6 pořádá Úřad Městské části Praha 6 a náš spolek v této komplexní akci dodává služby školení první pomoci nejen pro první, ale i druhý stupeň základní školy.