Spinální muskulární atrofie – SMA je vzácné genetické onemocnění, které postihne každý rok okolo deseti narozených. Galakoncert věnovaný těmto pacientům a jejich rodičům podpořil i náš spolek nejen svojí účastí, ale i věnovanými dary do tomboly, jejíž výtěžek byl použit jako finanční podpora pacientům na nákup pomůcek a rehabilitace.