Jako další projekt si náš spolek dal za cíl vyrobit 10.000ks brožury s informacemi jak rozeznat cévní mozkovou příhodu – CMP a jak poskytnout první pomoc. Nad projektem převzala odbornou záštitu neurologické oddělení – Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce, za což jsme rádi. V současné době probíhá veřejná a transparentní sbírka na portálu Donio.cz, která je určená na podporu tisku samotné brožury. Link pro možnost přispění je http://www.donio.cz/liferescue