Výuka první pomoci u prvních ročníků na FLD byla zasažena uzavřením škol a vše tak bylo převedeno do elektronické podoby. Základ první pomoci jako je mimochodem i resuscitace jsme se vzájemně s fakultou rozhodli podpořit natočení krátkého instruktážního videa. V současné době dochází k úpravě natočeného materiálu a jeho připomínkování.