Po 45-ti hodinách plných informací, praktického nácviku a také praktické části vodní záchrany v bazénu dospěl kurz s obsazeností 30-ti posluchačů k závěrečným zkouškám. Úspěšných bylo nakonec 26 posluchačů a zbytku držíme palce při opravném termínu.