V sezóně dnů IZS na školách a dětských sní jsme rádi přijali pozvání k účasti na Fresh senior fest.

Pod naším oranžovým stanem jsme se zapojili do soutěže jako jedno ze stanovišť. Účastníkům jsme měřili krevní tlak, srdeční akci a saturaci.

Mladší účastníci si pak u nás osvěžili, nebo doplnili své znalosti první pomoci včetně postupu resuscitace.

Festivalu pořádaném v exkluzivním prostoru Villy Pellé z počátku nepřálo počasí s tak dopoledne patřilo zejména neformálnímu utužování vztahů se složkami IZS. Návštěvnost po vyjasnění to ale všem vynahradila.

Děkujeme za pozvání i všem zúčastněným.