Již ve třetím vydání věnuje FN Motol pozornost našemu Deníku Dětského záchranáře, který byl v roce 2018 vyroben v nákladu 13.000 kusů. O Deník byl tak velký zájem že jeho zásoby na počátku roku nového jsou v počtu pár desítek kusů a pracuje se na jeho dotisku a potěšení tak dalších dětských srdcí v nemocnici i mimo ni.