Na závěr našich Projektových dnů, chceme po dětech, aby celý den ohodnotili a vyjádřili se tak k jednotlivým částem projektu. Při pročítání a zapisování udělených známek, nám zamrazilo v zádech, když jsme si uvědomili, že osvěta má svojí cenu a v tomto případě tu nejvyšší v podobě mladého lidského života. Doufáme, že slečna už opravdu nikam na stožáry nepoleze.