Po skoro rok dlouho trvajícím procesu jsme se dočkali ochranny našeho loga, které je hlavním symbolem našeho spolku. Dlouhé čekání je zapříčiněno prověřovaním všech databází na mezinárodní úrovni, zda není podobný symbol již někde registrován a nemohlo by tak dojít k zaměně. Od tohoto okamžiku je tak grafická i textová podoba našeho znaku a jím nápadně podobné tvary plně cháněny pro případ zneužití s odpovídající trestní sazbou. Pro většinu se jedná o drobnost, ale pro nás má tato skutečnost velkou hodnotu.