Nemocnice Hořovice je dalším místem, kde se mohou návštěvníci setkat s našimi brožurkami ve tvaru telefonu, kde naleznou základní informace k poskytování první pomoci, ale také s brožurkou ve tvaru mozku, která upozorňuje na problematiku cévní mozkové příhody.