Naši členové měli perný víkend.

Jak jsme již napsali na Facebooku, konalo se během minulého víkendu hned několik akcí pro členy Life RESCUE – záchranáři Praha.

První bylo školení Basic Life Support switch certifikované Evropskou Radou pro Resuscitaci jež v České republice zastupuje Česká Resuscitační Rada. Všichni naši členové se tak mohli zdokonalit v postupech resuscitace a použití s AED podle Guidlines 2015, jak je školí a testuje ERC.

Nemalým přínosem pro náš lektorský tým pak bylo sjednocení postupů a od lektorů jsem také leccos odkoukali.

Dobrou zprávou je, že si všichni účastníci odnesli nejen znalosti a dovednosti, ale také certifikát ERC. Jeho oslava však musela počkat.

Na pořadu byla každoroční Valná hromada zapsaného spolku. Mimo běžných záležitostí jako je zpráva ředitele o činnosti a zpráva kontrolní komise jsme připravili a schválili několik zajímavých projektů a na některých jsme už začali pracovat.

Máte se na co těšit!

Závěr večera patřil zábavě. Vyrazili jsem společné na bowling spojený s večeří.

Některým z nás tak sobota skončila až po půlnoci.