V Kralupech nad Vltavou již pravidelně zajišťujeme každoročně školení všech směn HZS. Pro letošní rok jsme se rozhodli pořádně nadrilovat postup u poskytování resuscitace za využití nejen AED, ale také kyslíku a pomůcek pro zajištění dýchacích cest.