Nejspíš asi jedinou akcí pro veřejnost v letošním roce bylo pohádkové putování Zelenčí, kde se pravidelně náš spolek účastní. Počasí bylo jako na objednávku a tak přes veškerá nařízení a hygienická opatření se celá akce těšila velkému zájmu a náš stánek byl pro dospělé zdrojem informací o první pomoci a pro malé místem, kde mohli získat průkaz Dětského záchranáře.