K slavnostnímu předání brožurek k osvětě první pomoci u cévní mozkové příhodě došlo na půdě Nemocnice Na Homolce, která je jejím odborným garantem. Do rukou primáře neurologického oddělení jsme předali část výtisků, které budou sloužit k osvětě na zdejších ambulancích.