Velkou změnou byla pro posluchače oboru preparátorství prezenční forma přednášky o první pomoci s nácvikem resuscitace. V současné době na FLD ČZU probíhá výuka převážně on-line formou, ale na základě všech doporučení bylo možné přednášku první pomoci zrealizovat prezenčně pro její praktický význam zejména u nácviku KPR.