Spolupráce s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze se prohlubuje a o naše služby je zájem. V současné době se podílíme na výuce studentů v oboru preparátorství, kde jim přinášíme nejen řadu teoretický, ale i praktických informací a mají si možnost vyzkoušet nejen resuscitaci, ale také obvazovou techniku a polohování raněných. O téma první pomoci je nebývale velký zájem a z řad studentů i profesionální přístup.