První pomoc u cévní mozkové příhody – CMP je tou nejdůležitější a její znalost je nesmírně jednoduchá, avšak až 70% Čechů nepozná příznaky cévní mozkové příhody včas. Jedná se o druh onemocnění, které je druhou nejčastější příčinou úmrtí osob v ČR. Sbírku na podporu vzniku brožury ve tvaru mozku jsme umístili na transparentní portál www.donio.cz/liferescue, kde za případný příspěvek a sdílení děkujeme.