Projektový den Dětského záchranáře je poupravený projekt pro žáky 7. tříd základní školy. Projekt vznikl na ZŠ Hanspaulka a letos se projekt dočkal inovace nejen v časovém harmonogramu, ale zejména v tištěných materiálech, který jsou určeny pro žáky. Žáci si tak na závěr kurzu vyplní “protokol” který je ohodnocen vyučujícím a obdrží průkazku Dětského záchranáře.

All-focus

All-focus

All-focus