Ve spolupráci s ÚMČ Praha 6 jsme zahájili projekt školení první pomoci u sedmých tříd všech základních škol na území Prahy 6. Celkem se jedná o 18 škol a 36 tříd. Každá třída tak v šesti hodinovém projektu hravou a poučnou formou získá základní informace o první pomoci a každý žák získá průkaz Dětského záchranáře.