Dalo by se říci, že naše přítomnost na Fakultě lesnické a dřevařské se stává klasikou, ale tentokráte jsme měli na programu druhou část výuky pro žáky předmětu Preparátorství. Mimo informací o interních stavech jako je kolaps, epilepsie, akutního infarktu a mnoho dalších, jsme posluchače seznámili s postupy v případě otrav a zasažení kyselinou či louhem. Mezi praktické části výuky patřilo polohování pacienta a nácviku KPR na modelech kojence, staršího dítěte a dospělého.